Poslovni plan

Jedno veliko pitanje na početku poslovanja je dali osnovati društvo ili obrt.

Hrvatski zavod za zapošljavanje i ove godine je omogućio svim nezaposlenim osobama da uz njihovu potporu pokrenu vlastiti posao.

Dodjeljena potpora je namijenjena isključivo za pokrivanje troškova za novoosnovano društvo.

Jedna bitna stavka prilikom traženja potpore je izrada poslovnog plana.

Dobar poslovni plan se sastoji od procjene prihoda i rashoda , procjene konkurencije, Vaše stečeno iskustvo te samog kapitala kojeg bi uložili u to poslovanje.

Izrada poslovnog plana se izrađuje u dogovoru sa naručiteljem, jer samo Vi najbolje poznajete svoj posao te njegove mane i vrline.

Nakon dogovora sa Vama, i skupljene potrebne dokumentacije mi krečemo sa postavljanjem ideje na papir.

Sama izrada plana traje 3-5 dana.

ZATRAŽI PONUDU